Clubul de proză, mâine, 29 aprilie

Uniunea Scriitorilor din România
     Filiala București Proză         Biblioteca Metropolitană Bucureşti
                                                                                              
C l u b u l   d e   p r o z ă
vă invită la o nouă întâlnire
 
miercuri, 29 aprilie 2015, 17h,
la Biblioteca Metropolitană Bucureşti,
Str. Tache Ionescu, 4 (lângă Piaţa Amzei)
 
 
O membră nouă a Filialei București Proză
 
Catia MAXIM
Lectură publică
pagini din romanul în curs de apariţie
Îngerii din Moscopole,
volumul 3
 
Prezintă
scriitoarea Eliza ROHA
 
 
Dialog şi prezentare video
Salonul de carte de la Paris 2015
 
 
Moderatori : Aurel Maria Baros, Emil Lungeanu
Filiala Bucuresti - Proza, Uniunea Scriitorilor din Romania