Festivalul-concurs de literatură „Rezonanţe udeştene”

Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, prin Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Societatea Scriitorilor Bucovineni, Muzeul Bucovinei, Crai Nou, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Primăria comunei Udeşti, Asociaţia Culturală „Mircea Motrici”, Centrul Cultural „Unirea sub Oadeci” Udeşti, Biblioteca Comunală „Constantin Ştefuriuc” Udeşti, organizează, în perioada 29-31 mai a.c., la Suceava şi Udeşti, cea de-a XX-a ediţie a Festivalului-concurs de literatură „Rezonanţe udeştene”.

Festivalul-concurs, care îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul creatorilor din literatura de astăzi, se va desfăşura pe trei secţiuni: poezie, proză scurtă şi reportaj literar.

Potrivit Regulamentului, sunt acceptate în concurs lucrări nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare, tehnoredactate cu diacritice.

La concurs pot participa autori de orice vârstă, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la ediţiile precedente ale concursului.

Lucrările, dactilografiate în cinci exemplare, vor fi trimise pe adresa Centrul Cultural Bucovina, Secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, str. Universităţii nr. 48, Suceava, 720228, până la data de 17 aprilie 2015.

Lucrările vor purta în loc de semnătură un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care va conţine numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi eventual adresa electronică.

La secţiunea poezie, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci şi maximum zece poezii.

La secţiunea proză scurtă, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum o proză scurtă şi maximum trei.

La secţiunea reportaj literar, fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu un reportaj de maximum cinci pagini.

Lucrările nu se returnează, ele urmând să intre în patrimoniul concursului „Rezonanţe udeştene”. Lucrările laureaţilor vor fi publicate în „Caiete udeştene”, volum editat pe suport electronic de Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava din cadrul Centrului Cultural Bucovina.

Laureaţii vor fi anunţaţi până la data de 22 mai 2015, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea concursului, care vor avea loc la Suceava şi Udeşti, între 29 şi 31 mai 2015.

Manifestările vor consta în lansări de carte, şezători literare, recitaluri de poezie, spectacol de teatru, vizite la muzee şi monumente de artă din judeţ, realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi literare.

Organizatorii asigură cazarea şi masa. Transportul va fi suportat de laureaţi şi invitaţi.

Juriul concursului va fi alcătuit din critici literari, poeţi, prozatori, redactori-şefi de reviste literare, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.

Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii:

Poezie: Marele premiu „Magda Isanos”, Premiul I, Premiul II, Premiul III, Premiul „Constantin Ştefuriuc”;

Proză scurtă: Marele premiu „Eusebiu Camilar”, Premiul I, Premiul II, Premiul III;

Reportaj literar: Marele premiu „Mircea Motrici”, Premiul I, Premiul II, Premiul III.

Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, premii ale unor reviste literare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0745 773 290 - consultant artistic Carmen Veronica Steiciuc.

de
sursa: monitorulsv.ro