Simpozionul Internațional "Predarea limbii române ca limbă străină. Misiune, Materiale, Manuale" (Granada, 24-25 iunie)

Lectoratul român de la Universitatea din Granada a fost înființat în anul 2010, deși primele tentative din partea statului român de a trimite un specialist care să predea limba română la Granada au existat încă din anii 70. În primii doi ani numărul studenților înscriși la cursul de română a fost atât de surprinzător încât activitatea lectoratului s-a impulsionat aproape de la sine: naugurarea oficială a lectoratului, singurul din Spania la ora aceea, un Curs-pilot de Școală de vară de limba română în 2011, festival de film românesc, conferințe, prezentări de carte, invitați din țară și din străinătate, colaborări cu Mediapro pentru retraducerea în spaniolă a filmului lui Cristi Nemescu, colaborări pentru filmările lungmetrajului Canibal la Granada, participare la târgul de carte de la Madrid, ateliere de gastronomie românească și mărțișoare, nopți albe de poezie română, atelierele de traduceri ale Cercului de Traduceri Rumano a tu mano, etc. 

Lectoratul Român din cadrul Universităţii din Granada, deşi relativ tânăr (se află în cel de-al treilea său an de funcţionare) are deja un important calendar de activităţi realizate, câteva dintre acestea regăsindu-se în volume colective aflate în curs de publicare:

Obiectivele noastre au fost întotdeauna următoarele:

            1.         Îmbunătățirea statutului limbii și culturii române printre celelalte discipline care se predau în Facultatea de Filozofie și Litere și cea de Traducere și Interpretariat; încercarea de a obține mai multe cursuri și mai multe credite. Anul acesta, cursul de română a ajuns de la 2 semestre la 4, ajungând până la un nivel B1 de cunoaştere a limbii. Considerăm un adevărat triumf această amplificare a numărului de cursuri şi credite, în condiţiile în care orice modificare a planurilor de învăţământ în Spania reprezintă un coşmar.

2.                   Sporirea numărului de studenți și a interesului pentru studiul acestei limbi și culturi. Această campanie neobosită a dus anul trecut la un număr nesperat de studenţi (40 în primul semestru şi 36 în cel de-al doilea). 

3.                   Promovarea limbii române, a culturii şi civilizaţiei sale nu numai în spaţiul restrâns al lumiii academice din Granada, ci şi în întreaga provincie: Dacă în universitate avem nevoie de o prezenţă activă şi vie, pentru ca astfel studenţii din întreg campusul să ştie că există cursurile de limbă română, restul populaţiei încă are mare nevoie de o corectare a imaginii României.  

4.                   Organizarea în luna noiembrie a anului trecut a examenului oficial de limbă română, ACLro, şi includerea Universităţii din Granada ca centru examinator, alături de Universitatea din Alicante. Acest examen se adresează atât studenţilor înscrişi la curs (care ar putea opta pentru examinarea pentru un nivel elementar de limbă), cât şi comunităţii românilor, extrem de numeroşi în Andalucia care ar putea opta pentru evaluarea unui nivel superior de cunoaştere a limbii. Încetul cu încetul conaţionalii noştri şi copiii acestora trebuie să înceapă să îşi iubească limba, să o preţuiască nu doar ca limbă maternă, ci ca potenţială sursă de venituri (traducere, interpretariat). 

5.                   Una dintre constantele interesului Lectoratului Român o reprezintă colaborarea cu alte centre universitare româneşti. Nu e un început uşor, dar de la invitarea specialiştilor de la Universitatea din Suceava (universitatea în care funcţionez încă de la începutul carierei mele universitare şi care la începutul lunii octombrie i-a decernat la Suceava Domnului Rector al Universităţii din Granada titlul de Doctor Honoris Causa), am ajuns acum încetul cu încetul să aducem invitaţi de la mai multe universităţi, am încheiat acorduri de colaborare şi urmează să încheiem altele, pentru a facilita astfel colaborarea în proiecte punctuale. Avem în derulare 5 proiecte cu 5 universități românești diferite și cu siguranță că excelenta idee de a înființa o filială a ILR în cadrul Universității din București ne-ar ajuta enorm să ne coordonăm în vederea obținerii finanțării pentru proiectele existente și a mjloacelor pentru finalizarea celor deja începute.

6.                   Unul dintre idealurile lectoratului granadin, pentru împlinirea căruia nu voi obosi niciodată să militez este colaborarea cu lectoratele din străinătate. Avem nevoie fiecare dintre noi de experiența colegilor noștri, precum și de experința lectorilor care s-au întors la universitățile lor și au ieșit dn cercul nostru. Avem atât de mare nevoie de toți specialiștii care s-au perindat pe la universitățile străine și trebuie inventat acel organism care să ne adune sub același acoperiș. Noi nu suntem doar niște persoane pe o listă, aparținem lumii universitare și în țară și în străinătate și de aceea avem nevoie de relaționarea cu mediul academic. Doar așa putem contura o politică lingvistică și culturală coerentă.

Colaborarea Lectoratului Român cu UGR şi cu alte instituţii ale României

Menţionez că lectoratul datorează conducerii Departamentului de Filologii Romanice, şi celor două facultăţi în care se predau cursurile de limbă şi literatură română, nu doar mulţumiri, ci şi un profund respect pentru tolerarea diversitatatii lingvistice si culturale. Lectoratul de Română se simte ca la el acasă în comunitatea universitară. Susţinerea de care ne-am bucurat din partea întregii echipe de conducere, preocuparea continuă a Domnului Rector şi a prorectorilor săi, finanţarea evenimentelor într-o epocă foarte dificilă, reprezintă tot atâtea adevăruri. 

Întotdeauna Guvernul Andaluz şi guvernul local al Provinciei Granada ne-a oferit cu generozitate spaţii în care am putut organiza evenimente culturale. Sperăm ca anul viitor să se implice direct în susţinerea proiectului nostru.

Aici se cuvine să aducem în discuţie sprijinul ICR Madrid, întotdeauna atent la nevoile şi dorinţele noastre. Colaborarea nu numai cu conducerea, ci cu întreg personalul instituţiei, constituie un exemplu, pe care nu încetăm să îl dăm de fiecare dată când se vorbeşte despre statutul lectorului de limbă rmână în străinătate. ICR-ul şi ILR-ul sunt, la urma urmei, două instituţii care au acelaşi scop: promovarea limbii şi culturii române. Firesc ar fi ca lectorii să colaboreze şi să fie aproape de evenimentele ICR-ului. Este adevărat că Spania este una dintre ţările care neavând un lectorat în capitală, îngreunează adesea colaborarea din pricina distanţelor, a cheltuielilor suplimentare destul de dificil de suportat. Sperăm din tot sufletul că vom colabora şi la evenimentul de anul viitor.

Atât la inaugurarea festivă a lectoratului (2010) cât şi la Săptămâna Filmului Românesc am beneficiat de colaborarea cu Ambasada României la Madrid, colaborare pe care o considerăm fundamentală pentru evenimentul de anul viitor.

  Este imposibil să nu menţionez Institutul Limbii Române pe care numai din raţiuni de curtuoazie l-am lăsat la final, pentru că s-ar fi cuvenit poate menţionat primul într-o logică a susţinerii permanente. 

În afară de aceste instituţii, lectoratul a colaborat cu asociaţii de fotografi profesionişti (din ţară şi din Granada), cu asociaţii culturale şi sociale din ambele ţări şi speră să atragă un număr cât mai mare de specialişti, culturologi, antropologi, lingvişti, etnologi, critici şi istorici literari.

Prezentare generală
La Universitatea din Granada sunt prevăzute două activități academice foarte importante, care vor avea ca scop pe de o parte apropierea și familiarizarea lumii academice spaniole cu realitățile culturale românești, iar pe de altă parte construirea cadrului participării elitei academice românești la două dintre direcțiile de cercetare cele mai importante pentru societatea românească: exportul limbii, culturii și civilizației române în străinătate în cadrul Simpozionului Internațional Predarea limbii române ca limbă străină. Misiune, Materiale, Manuale și studiile de gen în cadrul Congresului Internațional Corpuri de femei, imagine și timp. O istorie interdisciplinară a privirii.

Pentru Universitatea din Granada aceste activități reprezintă ocazia ca întreaga lume academică din Granada, din Andaluzia și din întreaga Spanie să remarce sprijinul pe care îl are predarea limbii române în una dintre cele mai prestigioase universități spaniole, iar pentru lectorat acest moment ar trebui să constituie prilejul ca lectorii să colaboreze între ei, să aflăm ce proiecte, ce activități, prin ce probleme au trecut și ce soluții s-au găsit. Lucrăm enclavizați și consumăm energii încercând să soluționăm probleme de unii singuri: chiar dacă ne referim la predarea prepoziției, la texte literare specifice unui anumit nivel de studiu al limbii, sau la atestatul de limbă. De aceea, până la concretizarea excelentei propuneri de a înființa în cadrul Universității din București a unei filiale a ILR, care ne-ar ajuta la recuperarea relațiilor academice, ne rămân doar aceste întâlniri.

Suntem încă la început, limba română are nevoie pentru ieşirea sa în lume de ordonare, de sistematizare, de identificare în contextul celorlalte limbi europene, sarcini pe care trebuie sa ne grăbim să le împlinim.
 

Simpozionul Internațional

Predarea limbii române ca limbă străină. Misiune, Materiale, Manuale. Cea de-a treia întâlnire a lectorilor de limbă română

în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Sub înaltul patronaj al Academiei Române
Granada, 24-25 iunie 2014

            Acest simpozion este gândit ca o continuare a celor două Întâlniri a Lectorilor de Română din Străinătate (desfăţurate prima dată la Paris şi anul trecut la Bruxelles) şi oferă ocazia specialiştilor în predarea limbii române ca limbă străină să se reunească şi să se informeze cu privire la noile materiale şi manuale, să facă schimb de idei, să propună proiecte și să găsească ecou la proiectele deja derulate. Organizat în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cu sprijinul generos al ICR Madrid, sub patronajul Ambasadei României in Spania și a Academiei Române, simpozionul este menit să unească atât cercetătorii româniști din Spania, cât și speciaiștii în predarea limbii române ca limbă străină din țară și străinătate.

 Limbi politice şi nu lingvistice (precum limba valenciană) au o prezentare în Cadrul European de Referinţă pentru Limbile Străine, iar limba română încă aşteaptă această etapă, fără de care inclusiv examenele oficiale pe care le organizăm se justifică doar la nivel naţional şi nu european. Sperăm ca întâlnirile de lucru cu Domnul Ministru al Educaţiei, cu secretari de stat şi directori de direcţie, cu directorul ILR să ne ajute să identificăm posibilele surse de finanţare pentru eventuale proiecte din domeniul limbii române ca limbă străină. Lectoratul din Granada deja este implicat în trei proiecte, nefinanţate, pe care sperăm să le putem prezenta anul viitor la simpozion.

Deschiderea simpozionul oferă și prilejul de a sărbători Ziua Internațională a Iei (în Palatul Madraza) chiar pe 24 iunie, de a participa la o degustare de vinuri românești , de a vedea o demonstrație de ouă încondeiate și de a încheia prima zi cu omagierea Domnului Academician Marius Sala și prezentarea unui volum de evocări ale prietenilor și colaboratorilor săi din Spania. La pregătirea simpozionului se va colabora nu doar cu lectoratele românești de la Sevila și Salamanca, ci și cu lectorii români de la Pisa, Paris, Berlin, Bruxelles, Oxford, și Poznan. De asemenea menționăm ajutorul constant oferit de Antonela Pohoață, profesor LCCR la Oviedo.

Deşi are o sărbătoare oficială, limba română are în continuare nevoie de multe elemente care să o ajute să fie prezentă între limbile europene, nu numai în spaţiul universitar al continentului, ci şi în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbile Străine. Am participat încă din 2008 la organizarea şi examinarea în timpul examenelor ACLro din cadrul Universităţii din Alicante şi credem că a venit momentul să dăm limbii române prestanţa de care are nevoie (limbi precum cea valenciană şi-a rezolvat problema descriptorilor). Cred că o limbă cu care ne-am putea compara este cea catalană, pe care întotdeauna am avut-o ca model de promovare şi susţinere (inclusiv de politică lingvistică). Aceste complicate aspecte ale „exportului” limbii române nu se pot gestiona decât prin intermediul congreselor şi întâlnirilor dintre specialişti. Anul acesta congresul de la Bruxelles a avut un impact foarte important şi, desigur, ne-a furnizat idei noi pentru organizarea viitoarei ediţii.

În cadrul acestui eveniment vom profita de preyenţa Domnului Academician Marius Sala pentru a-l omagia. În acelaşi timp vom sărbători Ziua internaţională a iei, pentru că inaugurarea simpozionului coincide cu Noaptea de Sânziene, dată la care s-a stabilit ca zi festivă de promovare a iei ca simbol al identităţii naţionale.

Cu sprijinul:
Facultății de Traducere și Interpretariat, Institutului Cultural Român, Institutului Limbii Române, Ministerulului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Direcției pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului de Externe, Ambasadei României în Regatul Spaniei, Guvernului Andaluz

Colaboratori:
Prerectoratul de Politică Științifică și Cercetare, Prorectoratul de Relații Internaționale și Cooperare pentru Dezvoltare, Prorectoratul de Dezvoltare Universitară și Sport

Comitetul Științific:
Lingvistică: Marius Sala (Academia Română), Rodica Zafiu (Universitatea din București), Camelia Dragomir (Universitatea din Pisa), Alice Toma (Universitatea Liberă din Bruxelles), Oana Uță Bărbulescu (Universitatea din Oxford);

Literatură: Ofelia Ichim (Institutul de Filologie Română ”A. Philippide”, Iași), Valeriu Stancu (Universitatea Humboldt din Berlin), Laura Zăvăleanu (Universitatea Sorbona III din Paris, Romanița Constantinescu (Universitatea din Heidelberg), Rodica Ilie (Universitatea Transilvania din Brașov);

Antropologie culturală: Claudia Costin (Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava),  Nicolae Ioana (Universitatea Dunărea de Jos din Galați), 

Științe ale Educației: Doina Spiță (Universitatea Sorbona IV din Paris), Nicoleta Neșu (Universitatea La Spiența din Roma), Simona Marin (Universitatea Dunărea de Jos din Galați), Antonela Pohoață (profesor LCCR la Oviedo, Asturias)

Literatura române în străinătate. Traducerea literaturii române în alte limbi străine: Xavier Montoliu (Institutul de Litere Catalane),  Oana Ursache (Universitatea din Granada), Enrique Nogueras (Universitatea din Granada)

Limbile congresului: spaniolă și română

Sesiuni paralele: lingvistică, literatură, antropologie culturală, științele educației, literatura română în străinătate, traducerea literaturii române în alte limbi.