"LIRISMOGRAF", o competiţie a creativităţii tinerilor


Tinerii care sunt pasionaţi de literatură au o nouă şansă de afirmare. Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu organi­zea­ză o nouă ediţie a con­cursului literar “LIRISMO­GRAF”, o competiţie desti­nată celor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 30 de ani. Lucrările pot fi înscrise în secţiuni ca: poezie, proză/eseu, drama­tur­gie şi critică literară, cu condiţia să nu fi fost publicate anterior.

Cele mai bune scrieri vor apărea în Antologia "Cone­xiuni", iar câştigătorii fiecărei categorii vor fi recompensaţi cu premii semnificative. "Pe lângă scopul principal-de a face primul pas în lansarea veritabilelor valori ale litera­turii tinerei generaţii prin pre­mierea celor mai bune lu­crări ale concursului şi publi­carea celor mai reprezenta­tive lucrări primite la concurs, un scop la fel de important este acela de a reuni în pa­ginile Antologiei <> lucrări primite de pe întreg cuprinsul ţării, oferind astfel o imagine de ansam­blu asupra noilor curente literare la care aderă tinerii", a spus Liliana Popescu, di­rec­torul Casei de Cultură a Studenţilor Sibiu.
Lucrările, precum şi alte solicitări de informaţii supli­mentare, se trimit pe adresa de e-mail sibiuccs@gmail. com până pe 25 iulie 2012.

Andra MARINESCU. 


sursa