Cine trebuie si cine nu trebuie sa depuna Declaratia 200 si pentru ce fel de venituri

Pana pe 25 mai contribuabilii persoane fizice care realizeaza, in mod individual sau intr‐o forma de asociere venituri in bani si/sau in natura din Romania trebuie sa depuna declaratia de venit. Anul acesta, demersul pare mai important ca oricand, deoarece fiscul a declarat ca dupa depunerea acestor declaratii vor incepe controalele asupra marilor averi apartinand persoanelor persoanelor fizice. Insa nici cei care nu au averi prea mari nu trebuie sa se culce pe o ureche. Reglementarile privind analizele de risc fiscal sunt aceleasi pentru toti.

In cazul in care se observa neconcordante intre declaratiile de venit si datele pe care le are fiscul de la platitorii de venit, persoanele fizice se pot trezi pe lista persoanele cu risc fiscal, care urmeaza sa fie verificate si impozitate cu 16% pentru averea nedeclarata. Mai mult, analiza de risc se extinde si la soti, rude sau afini pana la gradul al doilea, adica parinti, copii, bunici, nepoti, frati si cumnati.

Declaratia privind veniturile realizate din Romania se depune numai de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr‐o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura in Romania, provenind din: activitati independente,cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole pentru care venitul net se stabileste in sistem real, transferul titlurilor de valoare, operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Nedepunerea pana la 25 mai 2012 a declaratiilor de venit de catre persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 500 de lei.

Venituri din activitati independente

In aceasta categorie intra veniturile obtinute din fapte de comert, prestari de servicii sau practicarea unei meserii, exercitarea profesiilor libere si din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala.
Veniturile comerciale din fapte de comert, prestari de servicii sau practicarea unei meserii pot fi veniturile obtinute de agentii de vanzari sau de asigurari sau orice alte persoane fizice autorizate care desfasoara activitati, altele decat cele din profesii libere sau valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala. 

Veniturile din profesii libere sunt cele provenite din exercitarea profesiilor de medic, notar, avocat, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt cele obtinute din valorificarea drepturilor de autor si a drepturilor conexe sau a celor de proprietate industriala: brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know‐how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor etc.

In cazul veniturilor obtinute din comert sau profesii libere, persoanele fizice vor trebui sa depuna pana pe 25 mai atat Declaratia 200, cat si Declaratia 220 privind venitul estimat/norma de venit, in situatia in care in 2011 au avut pierderi sau apreciaza ca veniturile lor vor fi cu 20% mai mari sau mai mici decat in anul anterior.

Daca veniturile au fost obtinute din drepturi de proprietate intelectuala, Declaratia 200 trebuie depusa pana pe 25 mai, dar pana atunci trebuie solicitata o adeverinta de la platitorii de venit pentru a sti cat s-a retinut ca plata anticipata in contul impozitului anual.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care in anul 2011 au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ in luna decembrie 2011 si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate.

Venituri din cedarea folosintei bunurilor 

Trebuie declarate veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate in calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, cum ar fi veniturile din arenda sau din inchirierea unei locuinte sau un alt bun personal.

Obligatia depunerii declaratiei intervine in situatiile in care:
‐ declaratia de venit estimativ a fost depusa in luna decembrie si pentru care nu s‐au stabilit plati anticipate;
‐ intervin modificari ale clauzelor contractuale
‐ investitiile la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalta parte contractanta.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care in 2011 au realizat venituri din chirii stabilite in lei, nu au optat pentru determinarea venitului in sistem real (adica nu tin contabilitate) si au avut sub 5 contracte de inchiriere. 

Activitati agricole pentru care venitul net se determina in sistem real

‐ Venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;
‐ Venituri din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;
‐ Venituri din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

In general, venitul net dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit. In aceasta situatie, pana pe 25 mai se depune doar Declaratia 221 privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit. In cazul in care s-a optat pentru determinarea venitului in sistem real (adica pe baza datelor contabile) se depune Declaratia 200. Daca in anul anterior s-au inregistrat pierderi sau persoana fizica apreciaza ca va avea venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul anterior, odata cu Declaratia 200 se depune si Declaratia 220.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din activitati agricole cu impunere finala, din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati pentru utilizare ca atare.

Transferul titlurilor de valoare si operatiuni de vanzare-cumparare de valuta 

Declaratia privind venitul realizat se completeaza si se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a castigului net anual/pierderii nete anuale, generat/generata de:

a) transferuri de titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise. Reprezinta titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si partile sociale. Venitul care se impoziteaza provine din transferul acestor titluri de valoare.
b) operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

Categorii de venituri care nu trebuie declarate

Art. 83, alin. 3 din Codul Fiscal prevede ca pentru anumite categorii de venituri nu se depun declaratii privind venitul realizat. Acestea sunt veniturile obtinute din dividende, dobanzi, jocuri de noroc si premii, mosteniri, donatii, burse, alocatii, lichidarea unei firme, pensii, salarii, vanzarea unei locuinte. La aceste venituri, impozitele au fost deja retinute in momentul platii sau sunt neimpozabile.

De asemenea, nu se depun declaratii pentru:
- venituri nete determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
- venituri din proprietate intelectuala, din activitati desfasurate in baza conventiilor civile, activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, daca s-a optat pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final;
- venituri din cedarea folosintei bunurilor a caror impunere este finala.

Venituri obtinute in strainatate 

Daca aceste venituri au fost obtinute din salarii, nu trebuie declarat nimic in Romania. Insa daca este vorba de de venituri din strainatate din profesii libere, activitati comerciale, drepturi de proprietate intelectuala, chirii sau arenda, dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc, castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii, pensii, precum si alte venituri aflate in strainatate, pana la 25 mai trebuie depusa Declaratia 201 privind veniturile realizate din strainatate.

scrisa de Monica Cercelescu 
sursa