Proiectul privind abrogarea prevederii ce permite reducerea pedepselor deținuților scriitori, în dezbatere publică

Ministerul Justiției face o consultare publică înainte de a prezenta proiectul de ordonanță de urgență privind abrogarea prevederii legale ce permite reducerea pedepselor pentru lucrări științifice elaborate de deținuți.

Proiectul a fost pus, vineri, în dezbatere, pe site-ul Ministerului Justiției, iar propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare pot fi transmise în scris la adresa de e-mail dean@just.ro.

Proiectul prevede abrogarea art.96 alin.(1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Textul care ar urma să fie abrogat prevede că „în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare științifică sau invenție și inovație brevetate”.

Potrivit documentului, publicarea în reviste științifice sau la edituri recunoscute nu este de natură să confere caracter științific unei lucrări, iar recomandarea scrisă de un cadru didactic universitar privind relevanța tematicii în domeniul ales nu reprezintă o garanție că lucrarea va respecta standardele unei creații științifice.

„Nu există norme foarte clare referitoare la supravegherea persoanei private de libertate în timpul afectat elaborării lucrării, în sensul că normele existente nu asigură efectivitatea realizării de către deținut a lucrării în cauză. Astfel, se ține doar evidența formală a timpului afectat elaborării lucrării, neexistând o verificare reală a faptului că persoana privată de libertate a desfășurat în mod efectiv munca de creație științifică. Nu există nicio dispoziție referitoare la recunoașterea caracterului științific al lucrării publicate de organisme cu atribuții în domeniul activității de cercetare științifică”, se mai precizează în document.

Actuala prevedere legală afectează încrederea în actul de justiție, în opinia inițiatorului.

„Apare, cu alte cuvinte, contrar interesului public general al societății, ideea de justiție formală, dat fiind că legea și organele care administrează justiția ca serviciu public permit ca persoanele condamnate la pedeapsa închisorii pentru săvârșirea unor infracțiuni să își execute pedeapsa în mod formal, fără a fi recuperate social, ci, dimpotrivă, prin utilizarea abuzivă și deturnarea de la scopul reglementării a anumitor prevederi legale”, se mai menționează în expunerea de motive.


scrisă de Dragoș SUCIU