Gabriel Liiceanu iartă Librăriile Humanitas de datorii pentru a evita dizolvarea companiei

Imagini pentru humanitasGabriel Liiceanu, care controlează atât editura, cât și librăriile Humanitas, a hotărât ca editura să renunțe la o parte din suma de 2,69 milioane lei pe care i-o datorează librăriile, majorându-și, în compensație, participația la capitalul debitoarei, pentru a evita riscul ca aceasta să ajungă în situația de a fi dizolvată.

Astfel, pe ordinea de zi a unei AGA a companiei Librăriile Humanitas SA desfășurată pe 3 septembrie a figurat "analiza situației privind nivelul îndatorării societății, cu consecința diminuării importante a activului net, sub nivelul de 1/2 din capitalul social", precum și "adoptarea unei decizii privind majorarea capitalului social, astfel încât capitalurile proprii să ajungă la nivelul cerut de rigorile Legii 31/1990".

Potrivit legii menționate, atunci când activul net al unei societăți, reprezentând diferența dintre totalul activelor și totalul datoriilor, scade ca urmare a pierderilor înregistrate de companie sub jumătate din valoarea capitalului social, acționarii trebuie să decidă dacă respectiva companie își va mai desfășura activitatea sau va fi dizolvată. Mai mult, orice persoană interesată poate cere în instanță dizolvarea respectivei societăți.

Librăriile Humanitas aveau capitaluri negative încă de la finalul anului trecut, acestea cifrându-se la acea dată la -457.585 lei, iar datoriile – la 13,39 milioane lei. Societatea a cumulat, în ultimii 6 ani, pierderi nete totale de peste 3 milioane lei, singurul an cu profit din această perioadă fiind 2010, cu un plus de 8.237 lei.

La finalul lunii august 2015, societatea Librăriile Humanitas SA datora companiei Humanitas SA suma totală de 2,69 milioane lei. Suma este una semnificativă, reprezentând peste 17% din cifra de afaceri și mai mult decât dublul profitului Humanitas SA pe anul trecut. Humanitas SA este controlată de Gabriel Liiceanu cu peste 90% din acțiuni și deține, la rândul său, peste 90% din capitalul Librăriile Humanitas SA.

Datorii convertite în acțiuni

Cazul Humanitas reflectă o situație generalizată de ani buni în relația dintre edituri și distribuitori.

Editurile livrează cărți către librării și emit facturi pentru aceste livrări, iar valoarea acestor facturi se adaugă la cifrele de afaceri ale editurilor din anii în care se efectuează livrările. Însă distribuitorii achită aceste facturi de multe ori cu mare întârziere, în funcție de evoluția cash-flow-ul propriu, care depinde de ritmul vânzărilor. Acest lucru se întâmplă chiar și în cazul de față, în care editura controlează librăriile din punct de vedere juridic.

"Conform situațiilor de vânzări întocmite la data de 31.08.2015 și înregistrate în contabilitate, Humanitas SA, în calitate de acționar al Librăriile Humanitas SA, deține împotriva acesteia o creanță certă, lichidă și exigibilă în sumă totală de 2,69 milioane lei, care a devenit scadentă la data de 31.08.2015", se arată în preambulul unei hotărâri a AGA Humanitas SA din 10 septembrie.

La respectiva AGA au participat acționarii Gabriel Liiceanu, care controlează 92% din titlurile companiei, și Vlad Russo, deținător al unei participații marginale, de sub 0,1% din acțiunile Humanitas SA.

Potrivit documentului citat, cele două companii au convenit ca Librăriile Humanitas SA să deconteze o parte din valoarea creanței menționate, respectiv suma de 2,2 milioane lei, către acționarul Humanitas SA printr-o majorare de capital social efectuată prin emisiunea unor noi acțiuni.

"Aceste noi acțiuni vor fi liberate prin mecanismul compensării unor creanțe lichide și exigibile asupra societății (Librăriile Humanitas SA – n.r.) cu acțiuni ale acesteia", se spune în document.

Astfel, AGA Humanitas SA, în calitate de acționar al societății Librăriile Humanitas SA, a hotărât majorarea capitalului social al grupului de librării cu 2,2 milioane lei, prin emiterea a 1,1 milioane de acțiuni noi, subscrise integral de Humanitas SA și liberate prin compensare cu creanța decontată menționată, în sumă de 2,2 milioane lei.

Aceeași decizie de majorare a capitalului a fost adoptată în AGA Librăriile Humanitas SA desfășurată cu o săptămână înainte, pe 3 septembrie. În urma majorării de capital, Humanitas SA și-a crescut participația la Librăriile Humanitas SA de la 93,05% la 96,30%. Ceilalți acționari ai firmei Librăriile Humanitas SA sunt Gabriel Liiceanu, cu 3,56% din acțiuni, Michel Korné, cu 0,03% și alte persoane fizice, care dețin cumulat 0,11% din capital.

Librăriile merg în pierdere

Potrivit legii societăților comerciale, capitalul social al unei societăți se poate majora prin emisiune de acțiuni noi, care ulterior pot fi liberate prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia.

În AGA de la Humanitas SA din 10 septembrie s-a mai hotărât și majorarea capitalului Humanitas SA, cu 4.346 lei, prin aport în numerar al lui Gabriel Liiceanu, mișcare în urma căreia fondatorul Humanitas și-a sporit participația în companie de la 92% la 92,492%. Celălalt acționar semnificativ al societății este Michaela Maria Korné, cu o deținere de 2,99%. Restul titlurilor se află în posesia mai multor acționari persoane fizice, care dețin cumulat 4,518% din capitalul Humanitas SA.

Humanitas SA a terminat anul trecut cu un profit net de 1,06 milioane lei, cu 10,1% mai mic decât în 2013, și o cifră de afaceri de 15,65 milioane lei, în creștere cu 9,6% comparativ cu anul anterior.

Compania a început pe 17 septembrie distribuirea către acționari a dividendelor aferente profitului din 2014, în valoare brută de 9 lei/acțiune.

În schimb, compania Librăriile Humanitas SA a înregistrat în 2014 pierderi de 0,54 milioane lei, de 18 ori mai mari decât în 2013, la o cifră de afaceri de 14,67 milioane lei, în ușoară creștere, cu 2,8%, față de anul anterior.

Potrivit unui top întocmit de Forbes, Humanitas SA s-a clasat, anul trecut, pe locul 4 în clasamentul editurilor din România atât în ceea ce privește cifra de afaceri, cât și profitul net. Topul a luat în calcul 64 de edituri, care au raportat, în 2014, o cifră de afaceri totală de 55,48 milioane euro.

scrisă de Adi Mosoianu 
sursa: profit.ro