Am fost informaţi (de Editura Inspirescu), vă informăm...

In luna mai 2014 va apare revista de cultura Cervantes cu nr.14
Vor fi surprize,si literatura de calitate!Traduceri si  curiozitati literare.
Editura Inspirescu a lansat un concurs de editura pe trimestrul 2 (termen limita  finele lunii iunie) cu temele:
Concurs Inspirescu II

Editura Inspirescu lansează în perioada 1 aprilie-30  iunie concursul de editură pentru volume de autori pentru următoarele genuri literare:
-reportaj
-eseuri
-poezie


SE OFERA URMATOARELE PREMII:
Premiul I :editarea gratuită a  volumului trimis la concurs într-un tiraj de 50 exemplare pentru fiecare secţiune(gen literar);
Premiul II: publicarea gratuită în revista internţtională de cultură Cervantes.

Regulamentul concursului
Concursul este deschis tuturor celor care scriu literatură  - genurile literare menţionate;
Materialele se vor trimite prin e-mail. Materialele sa fie scrise în Word 2007.
Redactarea trebuie sa fie cu caractere Times New Roman, mărimea 12, cu diacritice, corect scris
( fără greşeli ortografice), format A5, spaţiu normal;
Numărul de pagini nu trebuie să depăşească 100;depăşirea acestui nr de pagini atrage după sine neparticiparea la concurs.
Numele autorului nu se trece pe materialul care intra in concurs.
Materialul va fi însoţit de un motto care se va comunica prin email de către concurenţi la terminarea concursului ( anunţarea rezultatelor).
După anunţarea rezultatelor concursului, premianţii vor trimite la redacţie c.v.-ul literar, o fotografie tip portret, date de contact: nume si prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon.
Materialele se vor trimite până la data de 30 iunie 2014.
Nu există limită de vârstă.
Adresa de trimitere este concurs@inspirescu.ro

Materialele nu se înapoiează autorilor.

În functie de opţiunile persoanelor participante la concurs, ulterior se pot realiza antologii literare sau se pot edita volume de autor.
Juriul va fi alcătuit din personalităţi din cultura naţională.
Rezultatele concursului se vor face cunoscute în  prima sâmbătă a lunii iulie.Tiparirea cărţilor se va realiza până la 20 iulie 2014.
Orice fel de contact informatic cu organizatorii se va face prin poşta electronic sau prin telefon.
Concursul se va desfăşura din trei in trei luni cu respectarea regulamentului menţionat mai sus.
               
            George Terziu, manager Grup cultural
                        Inspirescu-Cervantes
                             Tel.0732407032
Liliana Boian Ghita, director editura  0726178684
                         www.inspirescu.ro
                http://www.facebook.com/editura.inspirescu
           http://www.facebook.com/groups/390305564361864/