„Studii de Ştiinţă şi Cultură”, o revistă cu prestigiu internaţional în domeniul ştiinţelor umaniste

Coperta studii 3 2013Este în curs de apariţie un nou număr al revistei trimestriale „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, volumul IX, nr. 3, septembrie 2013, editată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în parteneriat cu Le Départment de Roumain D’Aix-Marseille Université, Le CAER – EA 854 D’Aix-Marseille Université France, şi Le CIRRMI de L’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, France.

Colegiul editorial al revistei „Studii de Ştiinţă şi Cultură” este format din Editor şef: prof. univ. dr. Gilles BARDY – Université d’Aix-Marseille AMU, France; Director executiv, Redactor şef fondator: prof. Vasile MAN – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România; Coeditori: prof. univ. dr. Sophie SAFFI – Université d’Aix-Marseille AMU, France; prof. univ. dr. Louis BEGIONI – Université d’Aix-Marseille AMU, France Conf. univ. dr. Rodica Teodora BIRIŞ - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România; Secretar de redacţie: Conf. univ. dr. Narcisa SCHWARZ - Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România. Revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură”, fondată în anul 2005, indexată în Bazele de Date Internaţionale (BDI) CEEOL (www. ceeol.com) din Frankfurt, Germania, EBSCO Publishing din Statele Unite (www.ebscohost.com), Index Copernicus International, Varşovia, Polonia (www.indexcopernicus.com) şi DOAJ Land Univiersity Libraries, Suedia (www.doaj.org), este o revistă ştiinţifică evaluată şi clasificată de CNCS, 2012, categoria B, profil umanist, domeniul FILOLOGIE.

Sumarul acestui număr al revistei este structurat pe patru secţiuni: Culturi romanice – cultură românească; Traduceri – Traductologie, Literatură universală şi Recenzii. Semnalăm din cuprins: Câteva sugestii de studii terminologice despre români şi spaţiul lor geografic şi istoric în lexicul francezului Jean-Alexandre Vaillant (Gilles BARDY CAER – EA 854 AMU - Aix-Marseille Université France); Între „romanul” scriiturii şi „imaginarul existenţei”: Constantin Ţoiu şi Memoriile întârziate (Alina CRIHANĂ – Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi); Necesitatea conştientizării lingvistice şi culturale în clinici şi instituţii medicale (Stăncuţa Ramona DIMA-LAZA - Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad); Tipologia argumentelor în opera oratorică a lui Antim Ivireanul (Sorinela – Alina GHEORGHE (OLTEANU) - Universitatea din Piteşti); O justificare pentru scepticism. De ce scepticism constructiv? (Ana-Blanca STĂNESCU - Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu); Suprarealismul în literatura română şi literatura sârbă (Marija NENADIĆ - Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti); Vasile Goldiş, colaborator al revistei Familia (Maria Alexandra PANTEA - Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad); Grigore Vieru, poetul marilor teme metafizice în viziunea lui Fănuş Băileşteanu (Narcisa Florentina BOLDEANU - Universitatea de Stat din Moldova); Între credinţă şi raţionalizare: raportarea omului modern la religia instituţionalizată (Camelia BURGHELE - Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău); Mişcarea feministă şi impunerea literaturii femeilor în perioada interbelică (Lavinia IONOAIA - Universitatea de Vest Timişoara); Importanţa dimensiunii culturale în traducere: exemplul limbii franceze şi italiene (Louis BEGIONI - CAER EA 854, AMU – Aix-Marseille Université); Statutul cadrelor didactice din regiunea Spis superior in secolul al XIX lea. Cazul profesorului Johann Still de la scoala locala (Iveta KONTRÍKOVÁ - Universitatea Metj Bel, Banska Bystrica, Poprad, Slovacia); Noi concepte de predare a limbii germane ca limbă modernă (Rodica BIRIŞ - Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad); Un mod de abordare a traducerii textelor juridice (Olga Margareta STROIA - Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu); Valenţele diapazonului temporal în romanul Un veac de singurătate de Gabriel García Márquez (Victoria BARAGA - Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău); Despre personajele literare ale lui Hemingway (Maria-Miruna CIOCOI-POP - Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad).
Semnalăm de asemenea publicarea unor recenzii: Silviu PETRE - Indmaginaţii: fascinaţia romanticilor germani faţă de Asia de Sud, Robert Cowan, The Indo-German identification: reconciling South Asian origins and European destinies, 1765-1885, (Camden House, 2010), 225 pagini; Vasile MAN - Gauri Shankar Gupta – Desluşind misterele vieţii: Ştiinţă modernă şi înţelepciune antică, Budapesta, 2012. Prin tematica abordată şi prin valoarea articolelor din domeniul filologiei, publicate de către autori de la universităţi şi centre de cercetare din ţară şi străinătate, revista „Studii de Ştiinţă şi Cultură” se bucură de prestigiu internaţional în rândul revistelor acreditate din domeniul ştiinţelor umaniste.

Prof. Vasile Man
Redactor-şef fondator

Scris de Ziua de Vest