Primii paşi în profesia de agent literar

Ştiaţi că la Cluj a apărut prima revistă de literatură comparată din lume? În 1879 Hugo Meltzl şi Brassai Sámuel editau aici Acta Comparationis Litterarum Universarum pentru a compara teme, simboluri şi motive similare, prezente în diferite literaturi. De-a lungul timpului, au predat în colectivul de literatură universală şi comparată al Literelor clujene profesori prestigioşi, ca Liviu Rusu, Liviu Petrescu, Ion Pulbere, Teodor Boşca, Ion Vartic, Cornel Căpuşan, Ştefan Bitan, prestigiul ştiinţific al disciplinei fiind ilustrat şi de faptul că mulţi scriitori şi universitari cunoscuţi (Nicolae Balotă, Matei Călinescu etc.) şi-au susţinut doctoratul în literatură comparată la Cluj. Tot la Cluj a trăit şi comparatistul Adrian Marino.

Creată în 2002, prima de acest fel din ţară, specializarea de ”Literatură universală şi comparată” oferă o serie de cursuri care, îmbinând mai multe metode (comparatism, tematism, arhetipologie, mitocriticã, psihocriticã, psihoistorie etc.) şi reunind multidisciplinar mai multe domenii (literatură universală, istoria religiilor, mitologie, filosofie, teorie literară, istoria artelor, istoria ideilor şi a mentalităţilor, studii culturale), panorameazã principalele epoci şi curente literare (Antichitate, Ev Mediu, Renaştere, Baroc, Iluminism, Romantism, Realism, Modernism, Postmodernism), cele mai importante genuri şi specii literare (epopeea, romanul, teatrul, poezia) şi, cu titlu exemplificator, câteva mari mituri, teme şi simboluri (eroul, demonicul, fausticul, eschatologia, femeia, dublul, iubirea etc.).

(...) Pe baza competenţelor şi a abilităţilor dobândite, absolvenţii noştri pot practica mai multe meserii: Agent literar; Agent reclamă publicitară; Asistent de cercetare în filologie; Asistent de cercetare în antropologie; Ataşat diplomatic – cultural; Bibliotecar cu studii superioare; Cercetător în filologie; Comentator publicist; Consilier guvernamental; Consilier instituţii publice; Consilier învăţământ; Consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultura; Consultant artistic; Corector (studii superioare); Corespondent presă; Corespondent radio; Corespondent special; Critic de artă; Critic literar; Documentarist; Editorialist; Expert învăţământ; Filolog; Funcţionar documentare; Funcţionar informaţii; Interpret; Lector carte; Lector presă; Lector scenarii; Muzeograf; Profesor în învăţământul primar, gimnazial, preuniversitar şi universitar; Redactor carte/presă; Referent difuzare carte; Referent literar; Referent de specialitate în învăţământ; Scriitor; Secretar literar; Secretar general agenţie presă, edituri; Secretar redacţie (studii superioare); Şef birou redacţie; Tehnoredactor (studii superioare); Traducător (studii superioare).

Catedra de Literatură Universală şi Comparată - Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj


BAZA LEGALĂ

Clasificarea ocupaţiei de agent literar în COR 2011:

Grupa majora 3 - Tehnicieni, maistri si asimilati

Subgrupa majora 34 - Alte ocupatii asimilate tehnicienilor

Grupa minora 342 - Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri

Grupa de baza 3429 - Agenti comerciali si de afaceri, neclasificati in grupele de baza anterioare


12 OCUPATII

Aceasta grupa cuprinde agentii comerciali care nu au fost clasificati in grupa minora 342. Se clasifica aici agentii care se ocupa cu: furnizarea de servicii catre intreprinderi, de exemplu spatii publicitare in mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informatii privind acordarea de credite si alte informatii comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentatii artistice, spectacole, manifestari sportive, publicarea cartilor, inregistrarea discurilor muzicale si vanzarea lor; operatorii de interviu se ocupa cu culegerea de date in vederea prelucrarii in cadrul cercetarilor de piata si de opinie publica; reprezentare in baza unui contract de mandat a intereselor navelor romanesti si straine in fata autoritatilor portuare si agentilor economici. (modificata descrierea prin Ordinele 902/2005 MMSSF si 1211/2005 INS)

342902 - Agent literar

(Subgrupa majora 34, Grupa minora 342, Grupa de baza 3429)

Nivelul de instruire: 3 (studii medii sau postliceale)


http://www.rubinian.com/cor_5_ocupatia.php?subsect=34&diviz=342&id=3429


  DETALIERE: Pozitionarea Ocupatiei de Agent literar in COR (potrivit ISCO-88-COM si ISCO-88):
      3 - Tehnicieni, maistri si asimilati (grupa majora)
      34 - Alte ocupatii asimilate tehnicienilor (subgrupa majora)
      342 - Agenti comerciali si mijlocitori de afaceri (grupa minora)
      342902 - Codul ocupatiei de Agent literar

Agent literar Nivelul de studii (scoala absolvita) cerut pentru ocupatia de Agent literar este 3.

Agent literar Descrierea Grupei Majore din care face parte ocupatia de Agent literar. Tehnicienii si asimilatii acestora sunt absolventi ai invatamantului liceal, postliceal si de maistri, in subordinea cadrelor de conducere sau specialistilor cu profesiuni intelectuale si stiintifice, indeplinesc sarcini cu caracter tehnic si inrudite cu cercetarea, din domeniile stiintelor fizice (inclusiv ingineria si tehnologia), stiintelor vietii (inclusiv profesiunile medicale), precum si stiintelor sociale si umaniste. Sarcinile acestora constau in instruirea copiilor din invatamantul primar, prescolar si invatamantul special, prestarea de servicii tehnice legate de comert, finante, administratie si activitati sociale, exercitarea de activitati artistice, sportive si de divertisment; indeplinesc unele functii cu caracter religios.

Agent literar Descrierea SubGrupei Majore din care face parte ocupatia de Agent literar. Personalul cuprins in aceasta Subgrupa Majora realizeaza activitati specializate in domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrarii intreprinderilor, tinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administratie publica, vama, turism, fiscal, plasarea fortei de munca, eliberarea de autorizatii, polite, asistenta sociala, spectacole, sport si religie.

Agent literar Descrierea Grupei de Baza (minore) din care face parte ocupatia de Agent literar. Agentii comerciali si mijlocitorii de afaceri pun in legatura cumparatorii cu vanzatorii, cumpara si vand marfuri, in general, in vrac; indeplinesc formalitatile de declarare vamala; se asigura ca formalitatile de asigurare si licentele de import sau export au fost indeplinite corespunzator; informeaza solicitantii de locuri de munca asupra ofertelor inregistrate la birourile de plasare a fortei de munca; prospecteaza piata muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recruteaza muncitori pentru lucrari particulare; furnizeaza diverse alte servicii intreprinderilor.
 
http://www.asistenta-juridica.eu/COR_ocupatiile_din_romania.php?id=Agent%20literar